Hangulat adó / Set the mood

Eivør - Into The Mist

Public Sector Workers Need a Pay Rise!

A közszférában is megalapozott követelés a béremelés! ( EPSU )

SZEF-ÉSZT Akadémia 11.

2017. november 18.

"Quo vadis magyar felsőoktatás?"

Ceytun Budapest

2016. április 22 - 24.

What is the role of trade unions in society? - Traditions vs. trends - Manifesto

What if there were no trade unions?

Mit számít, hogy van-e szakszervezet?

( Svédország )

What have the Trade Unions ever done for us?

Tettek valaha bármit is értünk a szakszervezetek?

( Egyesült Királyság, UK )

solidarity ribbon Szolidaritási nyilatkozat

2018. január 12.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) ezúton fejezi ki szolidaritását a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által az önkormányzati dolgozók és tisztviselők bérrendezése érdekében 2018. január 12-15. napokon szervezett sztrájk kapcsán a sztrájkba lépő munkavállalókkal. Egyetértünk az MKKSZ ÖDOSZT által megfogalmazott mindazon sztrájkkövetelésekkel, melyek célul tűzik ki az érdemi bérrendezésből hosszú évek óta kimaradt önkormányzati dolgozók magasabb szintű anyagi és társadalmi megbecsülésének elérését.


Magyar elnököt választott az ETUC Ifjúsági Bizottsága

2017. december 12.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottsága (ETUC Youth Committee) a SZEFIT elnökét, Nagy Viktóriát választotta új elnökének. A bizottság új elnöke szerint a szociális jogok európai pillére most jó lehetőséget teremt a minőségi foglalkoztatás elérésére a munkahelyeken, és a bizottság dolgozni fog azért, hogy a szociális pillérben megfogalmazott alapelvek gyakorlatba történő átültetése tényleges pozitív változásokat eredményezzen a fiatal munkavállalók életében. További információk itt.


Szakszervezeti előadás és megbeszélés az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban

2017. november 30.

Dr. Csonka László, a TUDOSZ jogtanácsosa 2017. november 30-án az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban a kollektív szerződésről tartott előadást a TUDOSZ helyi alapszervezete meghívására. Az előadás egyrészt bemutatta a kollektív szerződés történeti előzményeit és elméleti vonatkozásait, másrészt áttekintette a szerződés megkötésének gyakorlati szempontjait. Az előadás rávilágított arra, hogy nemcsak a munkavállalók, hanem a munkaadók szempontjából is fontos a kollektív szerződés megkötése.


Elfogadhatatlan a kelet – nyugati bérszakadék!

Pozsony, 2017. szeptember 22.

A 2017. szeptember 22-én megtartott pozsonyi európai szakszervezeti fórumon az Európai Szakszervezeti Szövetség és a magyar szakszervezeti konföderációk képviselői közös nyilatkozatot fogalmaztak meg arról, hogy elfogadhatatlan a kelet - nyugati bérszakadék az Európai Unióban. A nyilatkozat követeli az Európai Uniótól, a nemzeti kormányoktól és a munkáltatóktól, hogy tegyenek összehangolt erőfeszítéseket a bérszakadék felszámolása érdekében, inflációt meghaladó mértékű béremelésekkel az EU keleti országaiban - így Magyarországon is.


TUDOSZ Összetartás konferencia

Mátraháza, 2017. szeptember 14-17.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete 2017. szeptember 14-től 17-ig, Mátraházán tartotta meg idei Összetartás konferenciáját. Az évente megrendezésre kerülő konferencián a résztvevő szakszervezeti tagok és tisztségviselők előadások és azokhoz kapcsolódó megbeszélések keretében foglalkoznak a munkavállalók aktuális helyzetével, problémáival, és a szakszervezet kapcsolódó feladataival. Az idei konferencia vonatkozó témakörei a szakszervezeti gazdálkodás szabályai, a belső és külső kommunikáció és az ágazati kollektív szerződés voltak.


A munkavállalók véleménye helyzetükről és a szakszervezetről

2016. szeptember

A TUDOSZ szakszervezet 2016. szeptemberében felmérést készített a tudomány és innováció területén dolgozó munkavállalók körében arról, hogy az ágazat munkavállalói hogyan látják jelenlegi helyzetüket, és mi a véleményük a szakszervezetről illetve annak tevékenységéről. A vonatkozó kérdőívet 184 munkavállaló töltötte ki. A felmérés főbb eredményei ezen az oldalon olvashatók. Valamennyi válaszadónak köszönjük a felmérésben való aktív részvételt!


Igazságos munkavállalói mobilitást az Európai Unióban!

Schliersee, Németország, 2017. március 10-12.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (Central European Young Trade Unionist Network, Ceytun) 2017 tavaszán a németországi Schliersee városában tartotta 8. találkozóját, melyen Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Szlovákiából érkezett fiatal szakszervezeti tagok a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásával kapcsolatos problémákról, azok megoldási lehetőségeiről, és a szakszervezeti mozgalom ezzel kapcsolatos feladatairól folytattak megbeszéléseket. A találkozó közös gondolkodás útján kialakult következtetéseit a résztvevők kiáltvány formájában is megfogalmazták, ami itt olvasható magyarul és angolul.

Digitális gazdaság: készülj fel a munka új világára!

Pozsony, Szlovákia, 2016. szeptember 30 - október 2.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata a 2016 őszén Pozsonyban tartott 7. találkozóján a digitalizáció (a digitális technológia és infrastruktúra térhódítása) munka világára kifejtett hatásaival és az ezek következtében előálló problémákkal foglalkozott. A digitalizációs folyamat következtében a munka világa gyökeres átalakulások előtt áll, a szakszervezeteknek pedig fel kell készülniük arra, hogy enyhítsék azokat a negatív hatásokat, melyek az átalakulás időszakában a munkavállalók széles körét érinthetik, különösen azokat, akiknek munkakörét az automatizáció révén gépek vehetik át. Szó esett arról is, hogy miképpen alakul át a szakszervezeti érdekvédelmi tevékenység az olyan ma még "atipikusnak" nevezhető foglalkoztatási formák széleskörű elterjedésével mint például az internet segítségével végzett távmunka. Részletesebb beszámolók is olvashatók a találkozóról magyarul és angolul.

Európa összefog a béremelésért!

Az Európai Szakszervezeti Mozgalom béremelést követel az európai dolgozók részére. A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság negatív hatásait az európai országok megszorításokkal igyekeztek ellensúlyozni arra hivatkozva, hogy a bérek visszafogásával lehet az európai régió gazdasági versenyképességét helyreállítani. A folyamat része volt a kollektív érdekérvényesítés és a szakszervezeti mozgalom lehetőségeinek gyengítése is. A válság kezdete óta immár közel egy évtized telt el, de a megszorítások politikája továbbra is alacsonyan tartja a béreket Európa országaiban, miközben egyre fokozza a szociális egyenlőtlenségeket. És mindezt szinte a semmiért, hiszen az alacsony bérek ma már a gazdasági fejlődésnek inkább gátjai mint elősegítői. Az Európai Szakszervezeti Mozgalom ezért európai szintű összefogást hirdetett meg annak érdekében, hogy véget vessen a megszorítások politikájának, és Európa munkavállalói részére kiharcolja az indokolt és szükséges magasabb fizetéseket. A mozgalom kiemeli, hogy elfogadhatatlannak és indokolhatatlannak tartja a munkajövedelmek magas és alacsony szintjét biztosító EU tagországok között jelenleg fennálló munkavállalói jövedelemkülönbségeket.